Convocatoria de pleno extraordinario 02/03/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión extraordinaria do Pleno da Corporación a relizar o día 02 de marzo ás 14h no Salón de Plenos.

Terá a seguinte orde do día:

  1.  Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión.
  2. Aprobación, se procede, das actas de sesións anteriores: sesión ordinaria do Pleno, de data 27 de novembro de 2019, e sesións extraordinarias urxentes do Pleno, de datas 18 2 28 de decembro de 2019.
  3. Solicitude de programa financiamento Servizos Sociais Comunitarios municipais 2020, da Deputación Provincial da Coruña.
Share.

.